Empati. Det der holder verden sammen. Jes Bertelsen

Indlæg fra konferencen i Oslo november 2012.