Guidede øvelser til fri afbenyttelse

Af Helle Jensen.

Vi har nu fået mulighed for at lægge nogle lydfiler med guidede øvelser ud til fri afbenyttelse. Det har længe været efterspurgt, så vi er rigtig glade for, at det nu med gode støtters  hjælp kan lade sig gøre!

Denne meditationsinstruktion er tænkt som inspiration til den, der gerne vil i gang med at lave øvelserne med børn eller unge. Ved at lytte jævnligt – gerne dagligt – kan man tilegne sig personlig erfaring med øvelserne, som er vigtig for at kunne videregive dem.

Øvelse 1. (15 minutter) afspænding

Filen indeholder en afspænding, som er en guidning gennem kroppen. Den varer 6 minutter. Herefter 4 minutter med neutral iagttagelse på åndedrættet. Denne følges af  5 minutter med fokus på kontakt til hjertet, og det sidste minut bindes de 3 områder sammen, hvor krop og åndedræt mærkes samtidig med det åbne nærvær og hjertets venlighed. De 3 sekvenser kan høres hver for sig, men også gerne i sammenhæng, når man har tid til det.

Følgende 3 instruktioner, som kan bruges som inspiration til øvelser med børn, vil alle være at finde i den bog med manual, som vi forventer at få udgivet januar 2012.

Øvelse 2. (5 minutter) bevidsthed

Instruktion i at kontakte bevidstheden og den åbne opmærksomhed. Kan være en hjælp til at lære at være i nuet, og også til at viljestyre sin opmærksomhed.

Øvelse 3. (4 minutter) elevator

Instruktion i elevatorøvelsen, som har til formål at koordinere hoved og krop, og at styrke forbindelsen mellem hovedet (det mentale) og resten af kroppen, bl.a. ved hjælp af åndedrættet. En af de øvelser, der er god at støtte sig til fx når man ikke kan falde i søvn eller er bekymret, eller måske står over for en vigtig fodboldkamp eller andre situationer, hvor man har brug for at kunne fokusere optimalt og samtidig have kontakt til sin indre styrke.

Øvelse 4. (7 minutter) hjerte

Instruktion i hjerteøvelsen, hvor man ved hjælp af fokus på afspænding i kroppen og på åndedrættet giver en mulighed for at kontakte hjertet  og de hjertelige følelser som fx empati og venlighed. Er god til at styrke den enkeltes kontakt med empati over for sig selv og over for andre, og derfor god til at styrke fællesskabet.