Konferencer

Børns Livskundskab har siden sin begyndelse afholdt en række konferencer og seminarer. På hjemmesidens blog kan du finde mange af de inspirerende oplæg fra konferencerne.

Børns Livskundskab fremlægger sit arbejde på symposium med Dalai Lama

I efteråret 2017 deltog Helle Jensen på et symposium med Dalai Lama i Frankfurt i forbindelse med åbningen af det nye Tibet Kulturhaus. Se http://www.dalailama-frankfurt.info. Symposiet, der blandt andet handlede om, hvordan arbejdet med nærvær, opmærksomhed, empati og medfølelse kan understøtte udviklingen af global ansvarlighed gav mulighed for at præsentere Børns Livskundskabs arbejde. Børns Livskundskab arbejder i forvejen meget i Tyskland, hvor blandt andet foreningens internationale uddannelse har til huse, og invitationen til at deltage på symposiet var en kærkommen lejlighed til at præsentere de bærende ideer i foreningens arbejde for et stort publikum. De, der har lyst, kan læse oplægget her:  14.9.17. Dalai Lama symp-3