Konferencer

Hand in Hand Symposium

I september 2017 deltager Børns Livskunskab i et endags symposium på VIA University Collage i  Århus. Symposiet er arrangeret i forbindelse med et nylig startet EU-finanseret projekt kaldet Hand-in-Hand, hvor repræsentanter fra internationale partnerorganisationer er inviteret til at deltage, heriblandt Børns Livskundskab. Formålet med projektet er at rejse nogle fælles perspektiver der kan inspirere til læringsaktiviteter og udvikling i skolen fokuseret på sociale, følelsesmæssige, relationelle og interkulturelle kompetencer. Programmet for symposiet finder du her: Symposium_Hand_in_Hand

Konferencer

Børns Livskundskab og repræsentanter for læreruddannelsen på VIA University Collage i Århus og Århus Universitet står sammen bag  Rethink Our Common Future (ROCF) – en serie af konferencer hvis formål er at undersøge og virkeliggøre konkrete skridt hen mod en bæredygtig fremtid, der hjælper børn og unge med at udvikle deres iboende evne til nærvær, selvberoenhed og empati (læs mere om baggrunden for og formålet med ROCF på www.rethinkourcommonfuture.org).

Sidste års konference Relationskompetence i skolen og læreruddannelsen fandt sted på VIA University Collage. Oplægsholdere fra ind- og udland bidrog med deres viden, erfaringer og betydninger af relationskompetence i skolen og i læreruddannelsen.  Du kan læse om dette års konference  her.

Børns Livskundskab har siden sin begyndelse afholdt en række konferencer. På Børns Livskundskabs blog kan du finde mange af de inspirerende oplæg fra konferencerne.