Resources

I de følgende tre videoer af Morten Bo Larsen, kan du få et indblik i hvordan de øvelser Børns Livskundskab bruger i sin undervisning, virker i praksis.

 


Litteratur

Herunder finder du titlerne på de bøger der er udgivet af medlemmer i Børns Livskundskab, samt en liste over relevant litteratur.

Empati, det der holder verden sammen

Af Helle Jensen, Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Peter Høeg og Steen Hildebrandt.
I 2012 udkom den bog, som vi fra foreningen har skrevet i fællesskab. Det er en kortfattet, teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden.

Læs presseomtale her.


Nærvær og empati i skolen

Af Helle Jensen
Klassens læringsmiljø bliver positivt påvirket, hvis der er en respektfuld stemning mellem eleverne og lærerne. Bogen her kommer med praktiske øvelser og principper, der kan bidrage til et godt miljø i klassen.
Denne håndbog giver lærere og pædagoger indsigt i, hvorfor og hvordan øvelser i nærvær og empati kan bidrage til et bedre læringsmiljø båret af børnenes og de unges respekt for og venlighed over for hinanden. Derudover bidrager den til at udvikle relationskompetencen hos de professionelle voksne i skolen.
Helle Jensen beskriver kort og enkelt principperne og teorierne bag bogens mange øvelser. De fleste øvelser er målrettet udvikling af børns og unges nærvær, empati, selvfølelse, opmærksomhed og koncentrationsevne. Men bogen rummer også øvelser, der kan styrke lærerens, pædagogens og teamets relationskompetence, autenticitet og sikkerhed i undervisningen.
Bogens 69 varierede øvelser er lige til at tage i brug og lade sig inspirere af i SFO’en og klassen, i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen.
Bogens øvelser er udviklet i samarbejde med Katinka Gøtzsche, Charlotte Weppenaar Petersen og Anne Sælebakke
Med forord af Marianne Bentzen og Susan Hart.

Hent flyer


Brug pentagrammet

Af Helle Jensen. Femkanten eller pentagrammet er udarbejdet af dr. phil. Jes Bertelsen, og de 5 områder danner basis for træningen i at komme i kontakt med sin naturlige empati, opmærksomhedsklarhed og selvberoenhed. 

Femkanten er bl.a. beskrevet af Jes Bertelsen i “Et essay om indre frihed” og i tidsskriftet Kognition og pædagogik nr 71 i artiklen “ Kan man lære børn selvberoenhed og empati?” og på dvd´en “Mindfulness og empati i skolen.”


Nærvær og pædagogisk praksis

Denne nye bog er redigeret af Lone Svint med ønsket om at bistå barnet i at rumme sig selv og andre og med en interesse for de muligheder, som øget nærvær kan give det enkelte barn og fællesskabet.

Læs presseomtale her


Et essay om indre frihed

Af Jes Bertelsen. Udgangspunktet for Jes Bertelsens essay er verdens tilstand. Kloden er truet af miljøkatastrofer og krige. Menneskeheden har kurs med sammenbruddet. Men, hævder Jes, vejen til nærvær, hjertelighed og samhørighed ligger åben for alle. Det er en naturlig mulighed for ethvert menneske. Hvis vi vil finde den, findes der en ledetråd i religionerne. Når religionerne kommer under pres fundamentaliseres de. Men hvis vi affundamentaliserer genopdager vi religionernes fælles kerne af empati og fordybelse.


En regnbuebog

Af Jes Bertelsen. En billedbog for børn fra 5 år, og deres forældre. Bogen indeholder ti tegninger med symboler og en lille tekst til hver af regnbuens farver. Som det fremgår af bogens korte efterord er ideen bl.a. at ”tilbyde små børn – og deres forældre – nogle enkle men dybe symbolsammenhænge, der måske kan bidrage til at stimulere fantasi og evner i retning af hjertets medfødte intelligens.”. Udover forord, symboltegningerne og efterordet er der en tekst om opmærksomhed ”for unge og for ældre”.


Litteraturliste

Til de mange, der spørger om relevant litteratur:

Andersen Katrine & Balder Brøndsted. (2011). Leg så benene vokser – Legebog for vuggestuebørn. Dafolo

Andersen Katrine & Balder Brøndsted. (2009). Leg så hjernerne banker – Legebog for børnehavebørn. Dafolo

Bertelsen, Jes red. (2013) Det drejer sig om kærlighed. Rosinante

Bertelsen, Jes m.fl. (2012) Empati, det der holder verden sammen. Rosinante

Bertelsen, J. (2010) En regnbuebog. Århus: SYNerGAIA.

Bertelsen, J. (2010). Et essay om indre frihed. København: Rosinante.

Flor Rotne Nikolaj & Didde Flor Rotne. (2011). Mindfulness i pædagogikken. Hans Reitzels forlag.

Goleman, D. & L. Lantieri (2009). Udvikling af følelsesmæssig intelligens. Teknikker og øvelser, der styrker børns selvtillid og indre ro. København: Borgen.

Goleman, D. (1997). Følelsesmæssig intelligens. Borgens forlag.

Hart, S. (2009). Den følsomme hjerne. København: Hans Reitzels forlag.

Hart, S. (2007). Spejlneuroner, kontakt og omsorg. Psykolog Nyt 11.

Hildebrandt Steen (2012) Børnene er det vigtigste – fremtiden, skolen og barnet. Turbine forlag

Hildebrandt, S. & P. Fibæk Laursen (2009). Når klokken ringer ud. Opgør med industrisamfundets skole. København: Gyldendal Business.

Hildebrandt, S. & Stubberup M. (2010). Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet. København: Gyldendal Business.

Holm Aase “Line Langben og Blåhat gennem de Syv Riger”, forlaget
Hyldegården, v. Aase Holm, Hyldegårdsvej 4, 2920 Charlottenlund. ISBN
978-87-92320-17-9

Jensen H. (2014), “Nærvær og empati i skolen” Akademisk forlag.

Jensen H. (2009). Klasseledelse med nærvær, opmærksomhed, anerkendelse og empati. I Jensen, E. & O. Løw (red.) Klasseledelse. Nye forståelser og handlemuligheder. København: Akademisk Forlag.

Juul, Jesper (2013) Agression. En naturlig del af livet. Akademisk Forlag.

Juul Jesper (2012) Familietid. Apostrof

Juul, J. & Jensen, H. (2002). Pædagogisk relationskompetence – fra lydighed til ansvarlighed. København: Apostrof.

Justesen, S. (2008). Mindfulnessinspireret behandling af generaliseret angst hos børn – integreret med et udviklingsperspektiv. Speciale fra Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

Kabat – Zinn, J. (2000). Lige meget hvor du går hen er du der. Valby: Borgen

Kognition og pædagogik nr 71 (2009). Temanummer om Eksistens og Nærvær.

Leoni, Sabrina Justesen (2012) Mindfulness for børn og unge, teori og praktiske
øvelser. Dansk Psykologisk Forlag.

Matjeka E. ”Hvor kommer farverne mon fra?”; ”Hvad har givet rosen duft?”; ”Kærlighed – hvad er det?”; ”Har du tid?”; ”Hvad mon mørket gemmer?” Alle højtlæsningsbøger for børn, Forlaget Facet, Vandværksvej 20 B, 4581 Rørvig.

Ortman, I. (2005). Den stille vej. Sunflower.

Rasmussen, M. (2008). Den 9. Intelligens i praksis – sådan gør vi på Elling skole. DVD om praksis med kommentarer af Jesper Juul og Helle Jensen, se www.filmkompagniet.dk

Rasmussen, M. (2011). Mindfulness og empati i skolen. Seks øvelser i praksis. Den nødvendige empati, interview med dr. phil. Jes Bertelsen. DVD, se www.filmkompagniet.dk

Servan-Schreiber, D. (2006) Behandling af stress, angst og depression uden medicin eller terapi. København: Gyldendal.

Simonsen Renée Toft & Anna Prip Brandt (2012) “Mit liv som delebarn” og “Mit liv som deleteenager”. FADL´s forlag

Smith Sandy “Meditationer for Børn”. Dharma Visdom 2012

Svinth, L. Red. (2010). Nærvær i pædagogisk praksis. Mindfulness i skole og daginstitution. København: Akademisk forlag.