Mindfulness og Empati – Kropsøvelser

Man træner sin kropsbevidsthed – mærker kroppen gennem kropsøvelser. Her er en samling øvelser som der kan tages udgangspunkt i når der er brug for lidt kropslig aktivitet.

Det kan være en hurtig øvelse for få kroppen lidt i gang – enten som start eller midt i en time hvor man har siddet meget  –  og træne sin opmærksomhed i at være flere steder på en gang. Det kan også udfordre mere ved at sætte kroppen i nogle ydrepositioner hvor det kan være fysisk hårdt at være. Det giver en tydelig forankring i kroppen  –  grounding  – og i kombination med åndedrættet øver man at åbne sanserne  og fokus. Man har således ikke kun sit fokus på det der er hårdt, men også på kroppens andre impulser.

Det kan også være en rigtig energibooster – det er dejligt og sjovt at danse til god musik  –  man øger sin kropsbevidtshed og kommer ud af sin vante måske ubevidste bevægemåde ved at øve forskellige fokuser. Man kan have det sjovt, danse rundt mellem hinanden – ofte meget optaget af hinanden. I pauserne mærkes indad, kropsbevidstheden styrkes og samspillet mellem ydre og indre opmærksomhed fremmes.

Øvelserne er udarbejdet af Katinka Gøtzsche til kurset om mindfulness og empati, som vi afholdt i 2011,

Hent øvelserne og kom godt igang.